แผนการตลาดแอมเวย์ Amway

  โพสเมื่อ: วันจันทร์ 1 กรกฎาคม 2013 (เข้าดู 4,274 views)

แผนการตลาดแอมเวย์ Amway

แผนการตลาดแอมเวย์ Amway

แผนการตลาดแอมเวย์ Amway

 

แผนธุรกิจ แอมเวย์

Amway ใช้แผนการจ่ายค่าตอบแทนแบบ Stair Step – Break Away นั่นคือ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวน Frontline ที่ติดตัว

Amway คำนวณค่าตอบแทนเป็นรายเดือน มีการตัดยอดแต่ละเดือน ทุกวันสิ้นเดือน และมีการจ่ายค่าตอบแทน ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

Amway มีการคำนวณยอดธุรกิจเป็นแต้ม เรียกว่า PV โดย 1 PV ประมาณ 2.9 บาท

โดยรายได้จากแผนการตลาดของ แอมเวย์ มี 10 ทาง คือ

 • 1.การขายปลีกสินค้า: เราจะได้รับส่วนต่าง 25% จากการที่เราซื้อสินค้าในราคาสมาชิก และนำไปขาย ในราคาปกติ (รายได้นี้เป็น Active Income ข้อเดียว)
 • 2.ส่วนลดแตกต่าง 6-21%: เราจะได้รับส่วนลดแตกต่าง ในกรณีที่เราอยู่ในระดับส่วนลดที่สูงกว่า ดาวน์ไลน์ (DL) ของเรา
  เช่น ถ้าเรามีระดับส่วนลดอยู่ที่ 15%  ส่วน DL ของเรา ชื่อ นาย A มีระดับส่วนลดอยู่ที่ 0% เพราะเป็นสมาชิกแบบซื้อใช้สินค้า เราก็จะได้รับส่วนลดแตกต่าง 15% จากยอดซื้อของ นาย A

ยอดธุรกิจ (PV)

ส่วนลด

5,000

6%

15,000

9%

30,000

12%

55,000

15%

90,000

18%

150,000

21%

 • 3.ส่วนลดผู้นำ 4%: เมื่อเราช่วยให้ DL ของเราอยู่ที่ระดับส่วนลด 21% (ซึ่งเราเรียกว่าการ Break Away) เราจะได้รับ “ส่วนลดผู้นำ 4%” จากยอดธุรกิจของ DL  และเราจะไม่นำยอดธุรกิจของ DL มานับรวมกับยอดธุรกิจของเราในการคำนวณ “ส่วนลดแตกต่าง 3-21%”  เช่น ถ้าเรามียอดธุรกิจ 250,000 PV แต่เรามียอดธุรกิจจากนาย B 150,000 PV เราจะได้รับ ส่วนลดผู้นำ 4% จาก 150,000 PV และเรามียอดธุรกิจส่วนที่เหลือ 100,000 PV เราก็จะได้รับส่วนลดแตกต่างที่ระดับ 18%
 • 4.ส่วนลดทับทิม 2%: เมื่อเราสร้างยอดธุรกิจได้มากกว่า 300,000 PV โดยไม่มี DL ของเราที่มีระดับส่วนลด 21% เลย เราจะได้รับ “ส่วนลดทับทิม 2%” จากยอดธุรกิจ
 • 5.ส่วนลดไข่มุก 1%: เมื่อเราช่วยให้ DL ของเราอย่างน้อย 3 คน มีระดับส่วนลด 21% และเราช่วยให้ DL ของเราคนใดคนหนึ่งใน 3 คน ช่วยให้ DL ของเค้าให้มีส่วนลดระดับ 21% เราจะได้รับ “ส่วนลดไข่มุก 1%” จาก DL ของ DL ของเราที่มีระดับส่วนลด 21% ดังรูป
 • 6.ส่วนลดมรกต 0.25% : เมื่อเราช่วยให้ DL ของเราอย่างน้อย 3 คน มีระดับส่วนลด 21% เราจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของAmwayอย่างเต็มตัวทันที เพราะเราจะได้รับ “ส่วนลดมรกต 0.25%” โดยคำนวณจากยอดธุรกิจทั้งหมดของบริษัท และนำมาแบ่งเท่าๆกันกับผู้ที่ได้รับส่วนลดมรกตคนอื่น เช่น ในปี 2554 Amwayมียอดธุรกิจประมาณ 15,000  บาท ส่วนลดมรกตก็จะเท่ากับ 37.5 ล้านบาท และนำมาแบ่งให้กับผู้ที่ได้รับส่วนลดมรกตตามสัดส่วนของยอดค้าแต่ละคน
 • 7.ส่วนลดเพชร 0.25%: เมื่อเราช่วยให้ DL ของเราอย่างน้อย 6 คน มีระดับส่วนลด 21% เราจะได้รับ “ส่วนลดเพชร  0.25%” โดยคำนวณจากยอดธุรกิจทั้งหมดของบริษัท และนำมาแบ่งกับผู้ที่ได้รับส่วนลดเพชรคนอื่น ตามสัดส่วนของยอดค้าแต่ละคน
 • 8.ส่วนลดเพชรบริหาร 0.25%: เมื่อเราช่วยให้ DL ของเราอย่างน้อย 9 คน มีระดับส่วนลด 21% เราจะได้รับ “ส่วนลดเพชรบริหาร  0.25%” โดยคำนวณจากยอดธุรกิจทั้งหมดของบริษัท และนำมาแบ่งกับผู้ที่ได้รับส่วนลดเพชรบริหารคนอื่น ตามสัดส่วนของยอดค้าแต่ ละคน
 • 9.รางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว: เมื่อช่วย DL ของเราให้มีระดับส่วนลด 21% อย่างน้อย 12 คน เราจะได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียวตั้งแต่ 650,000 บาท ถึง 4,550,000 บาท
 • 10.รางวัลสองผู้สถาปนา: เมื่อช่วย DL ให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นจะมีรายได้มากขึ้น โดยนับตำแหน่งสูงสุดในแต่ละสายงานแล้วนำมารวมเป็นคะแนน ดังนี้ ในสายงานมีผู้สำเร็จเป็นแพลตินัม 1 คะแนน, มรกต 1.5 คะแนน, เพชร 3 คะแนน และเมื่อนำมารวมกันแล้วจะจ่ายเงินให้เป็นรายปี

 

 

 

เรื่องที่น่าสนใจ


ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

You must be logged in to post a comment.