แนวคิดทางการตลาด ทั้งหมด

 • การตลาดที่ทรงประสิทธิภาพ
  การตลาดที่ทรงประสิทธิภาพ เพื่อนๆรู้ไหมครับ ว่าไม่เคยมีธุรกิจใดๆที่สามารถประสบความสำเร็จได้เลย ถ้าหากขาดการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำการตลาดนั้นจะเป็นกลยุทธที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ยอดขายจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับวิธีการทำตลาดที่สามารถตอบสนองต่อผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย ได้โดนใจเพียงใด สามารถทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีคุณค่า หรือบางทีก็อาจจะซื้อเพราะพรีเซนเตอร์ของสินค้าก็เป็นได้ การทำการตลาดนั้นมีวิธีการอยู่มากมาย ทั้งวิธีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆเวลามีสินค้าตัวใหม่ โฆษณาโปรโมชั่นสินค้า ใช้พรีเซ็นเตอร์มาเหนี่ยวนำผู้บริโภคที่ชื่นชอบในตัวพรีเซ็นเตอร์ โฆษณาทางหน้าหนังสือพิพม์ และยังมีวิธีการทำตลาดอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งวิธีการทำการตลาดนั้น นักการตลาดจะต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคก่อน ว่ากลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มไหน แล้วจึงเลือกช่องทางหรือวิธีการในการทำการตลาด โดยกลยุทธในการทำการตลาดนั้น เป้าหมายสำคัญคือจะต้องให้ผู้บริโภคหันมาสนใจสินค้าหรือจดจำแบรนด์ให้ได้ ดังนั้นนักการตลาดที่ดีจึงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในตัวผู้บริโภคเป็นอย่างดี ว่าผู้บริโภคชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษ ซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่จะพุ่งเป้าไปที่ราคา คุณภาพสินค้า หรือผู้บริโภคบางท่านก็ชื่นชอบสินค้าจากแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเป็นพิเศษ จึงเป็นหน้าที่ของนักการตลาดในการแชร์ส่วนแบ่งทางการตลาดมาให้ได้มากที่สุด เพื่อนๆรู้ไหมครับ ว่าวิธีการทำการตลาดที่ทรงพลังที่สุดคือ การทำการตลาดแบบใด

  โพสเมื่อ วันที่28 กรกฎาคม 2013

 • MLM Offline vs MLM Online
  MLM Offline vs MLM Online ธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของใครหลายๆคน ที่ผู้ที่สามารถประสบความสำเร็จได้ก็จะมีอิสรภาพทางด้านการเงินและเวลา ในยุคก่อนที่จะมี internet ระบบธุรกิจเครือข่ายแบบหลายชั้น MLM ก็ได้เกิดขึ้นมาเนิ่นนานแล้ว โดยระบบการทำธุรกิจในสมัยนั้น จะใช้วิธีการติดต่อธุรกิจแบบปากต่อปาก หรือที่เรียกว่า Viral Marketting เพื่อทำการขายสินค้า รวมไปถึงชวนคนเข้าร่วมธุรกิจ ซึ่งการเข้าร่วมธุรกิจนั้น คนใหม่ๆจะยังไม่มีความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งสินค้า และทักษะในการขาย จึงต้องมีการหาสถานที่เพื่อเอาไว้ใช้เป็นที่อบรม ในเรื่องต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะของนักธุรกิจใหม่ และพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของนักธุรกิจเก่า ซึ่งธุรกิจเครือข่ายในลักษณะที่ไม่มีการใช้เทคโนโลยีทาง internet นี้

  โพสเมื่อ วันที่7 กรกฎาคม 2013

 • การตลาดแบบดึงดูด Attraction Marketing
  การตลาดแบบดึงดูด Attraction Marketing การตลาดแบบดึงดูด สำหรับ ธุรกิจเครือข่าย หรือ ธุรกิจออนไลน์  เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าที่ต่างประเทศเข้าใช้การทำการตลาดแบบ Attraction Marketing กันอย่างมากมายหลายประเทศกันแล้ว และได้สร้างผู้ที่มีรายได้จากการทำตลาดโดยวิธีนี้จนเป็นเศรษฐีกันมาแล้วอย่างมากมาย ซึ่งผู้ที่คิดค้น การทำการตลาดแบบดึงดูด ก็คือ Mike Dillard โดยเขาได้ทดลอง ทำซ้ำ และหาวิธีทำการตลาดสำหรับธุรกิจเครือข่าย ว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถสปอนเซอร์คนได้อย่างมากมาย และลดการปฏิเสธจากผู้มุ่งหวัง ซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ที่ทำธุรกิจเครือข่ายทุกคนล้วนต้องการ โดยแนวคิดของ  Mike Dillard นั้นจะใช้ internet เป็นเครื่องมือในการทำตลาด

  โพสเมื่อ วันที่5 กรกฎาคม 2013

 • กลยุทธ์การตลาดกับการเปิดใจผู้มุ่งหวัง
  กลยุทธ์การตลาดกับการเปิดใจผู้มุ่งหวัง   ธุรกิจทุกธุรกิจล้วนมีการแข่งขัน เพื่อช่วงชิงโอกาสในการขยายตลาด จึงทำให้ในแต่ละบริษัทจะต้องมีนักการตลาดคอยวางแผนกลยุทธ เพื่อคอยรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ เพื่อนๆเคยดูหนังเรื่องสามก๊กไหมครับ ตัวเอกอย่างขงเบ้งที่เป็นคนวางหมากในการทำสงครามในแต่ละสนามรบ โดยจะมีกลยุทธต่างๆมาใช้อย่างมากมาย โดยขงเบ้งจะมีการวางแผนจากยุทธพิชัย ความสามารถของบุคคล โดยจะเน้นไปที่การใช้พลังของธรรมชาติมากที่สุด เพราะขงเบ้งรู้ว่าธรรมชาติมีพลังมากกว่าสิ่งใด ไม่มีใครสามารถเอาชนะธรรมชาติได้ ใครสามารถยืมพลังจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะ โดยธรรมชาติจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสถานที่ ขงเบ้งจึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ธรรมชาติ เพื่อกำหนดกลยุทธต่างๆ สำหรับนักธุรกิจเครือข่าย ผู้ที่จะสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายได้นั้น จะต้องมีการวางแผนกลยุทธ โดยให้ความสำคัญกับธรรมชาติของมนุษย์มากที่สุด ซึ่งก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และเปลี่ยนไปตามประสบการณ์ของผู้บริโภค อย่าพยายามฝืนดังดันเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นผู้มุ่งหวัง เพราะจะเหมือนกับการพยายามเอาชนะธรรมชาติที่เกิดจากประสบการณ์ของเขา โดยใช้ประสบการณ์ของเรามาทำให้เขาเชื่อ จึงเป็นการฝืนธรรมชาติของตัวเขา จึงทำให้ผู้มุ่งหวังจะปฏิเสธได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นเราจึงต้องอาศัยพลังธรรมชาติของตัวผู้มุ่งหวังเองเป็นตัวช่วยในการเปิดใจ

  โพสเมื่อ วันที่3 กรกฎาคม 2013

 • ผู้บริโภคฉลาดเลือกมากขึ้น
  ผู้บริโภคฉลาดเลือกมากขึ้น ในสมัยก่อนนั้น เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆยังไม่พัฒนาเท่าในยุคปัจจุบัน การสื่อสารจะใช้การบอกต่อและการโฆษณาผ่านสื่อเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้ผู้บริโภคไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อมาทำการเปรียบเทียบและทำการวิเคราห์เปรียบเทียบในการตัดสินใจ มาในยุคปัจจุบัน โลกเราก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีการสื่อการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Internet หรือ Social Network ต่างๆ โดยเฉพาะ Facebook หรือ Youtube ที่สามารถทำคนให้ดัง ในช่วงข้ามคืนมาหลายรายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดี ก็จะมีการมาแชร์กัน จนกลายเป็นการบอกต่อที่รวดเร็วมาก จากเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปมากทำให้ผู้บริโภคมีข้อมูลต่างๆมากมาย ให้สามารถวิเคราะห์ และจะไม่รีบตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี โดยผู้บริโภคจะรู้จักเลือกสินค้าหรือสิ่งต่างๆที่เหมาะกับตัวเองให้มากที่สุด โดยจะดูถึงราคาและคุณภาพเป็นสำคัญ

  โพสเมื่อ วันที่2 กรกฎาคม 2013

 • เทรนด์ผู้บริโภค
  เทรนด์ผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้บริโภคจะฉลาดมากขึ้น เนื่องจากสังคมในเมืองปัจจุบันเป็นเรื่องที่คาดเดายากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสิ่งที่ผู้บริโภคมีความต้องการในเทรนด์ปีหน้านั้น ประกอบด้วย 1.กระแสเรื่องการดูแลสุขภาพ  ผู้บริโภคจะเริ่มให้ความสนใจกับการรับประทานอาหารเป็นอย่างมาก ศึกษาที่มาที่ไปของส่วนผสมแต่ละชนิด รวมถึงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งดูเรื่องจุดยืนของแบรนด์มากยิ่งขึ้น 2. ผู้บริโภคจะสัมผัสการผสมผสานทางวัฒนธรรม การประยุกต์ศิลปะ และการร่วมกันสร้างสินค้าและบริการที่มีความเฉพาะตัวของแบรนด์ 3.ความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน จะทำให้ผู้บริโภคหาสิ่งของหรือหนทางที่ช่วยให้คลายเครียด โดยผ่านประสาทสัมผัสรับรู้ ซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ กลิ่นสัมผัส 4. เทรนด์เรื่องของการช็อปปิ้งออนไลน์ ในปี 2556 จะเห็นวิวัฒนาการล้ำหน้ากว่าการซื้อขายในร้านค้าปลีก  โดยจะทำให้การเลือกซื้อสินค้าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และสามารถช็อปได้ทุกที่ทุกเวลา 5.ยุคของการเติมเต็มจินตนาการ โดยจะพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้ากับคนปัจจุบัน แต่จะก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดรูปแบบเดิม 6.ยุคทองของเอเชีย

  โพสเมื่อ วันที่1 กรกฎาคม 2013

 • พฤติกรรมผู้บริโภค 2556
  พฤติกรรมผู้บริโภค 2556 เรารู้สึกกันไหมว่าเดี๊ยวนี้ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน ก็จะเห็นวัยรุ่นสมัยใหม่เล่นอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆกันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแชท Line เล่น Facebook หรือแม้กระทั่งเล่นเกมส์ โดยจะเห็นได้ในทุกสถานที่ เพราะเมื่อใดที่วัยรุ่นพวกนี้มีเวลาว่างก็จะต้องหยิบมาเล่นกันทันที ซึ่งเห็นกันประจำขณะอยู่บนรถ หรือรถไฟฟ้า หรือตามสถานที่ต่างๆ แน่นอนว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมา ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะเอาไว้เพื่อความบันเทิงมากกว่า แต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะใช้ในการศึกษา ใช้ในการติดต่อทางธุรกิจ หรือใช้ในการรอจังหวะช้อนซื้อหรือเทขายของพวกนักเล่นหุ้น เห็นไหมครับว่าเครื่องมือเทคโนโลยีพวกนี้มีประโยชน์มาก ถ้าเรารู้จักใช้มันให้เกิดประโยชน์ เคยได้ยินคำว่าโลกไร้พรมแดนไหมครับ ในโลกของอินเทอร์เน็ทมันได้เกิดขึ้นแล้วครับ เพราะ อินเทอร์เน็ท ทำให้เกิดเครื่องมือต่างๆขึ้นมามากมาย รวมถึง Software

  โพสเมื่อ วันที่1 กรกฎาคม 2013

 • จิตวิทยาสำหรับธุรกิจเครือข่าย mlm
  จิตวิทยาสำหรับธุรกิจเครือข่าย mlm 10 จิตวิทยาสำหรับ MLM ข้อ1.มนุษย์ตัดสินใจโดย อารมณ์ และ ความรู้สึก มากกว่าเหตุผล หลายครั้งที่คนเราตัดสินใจอะไรในหลายๆอย่าง ที่ขัดกับเหตุผล อย่างเช่น การกินอาหาร เรารู้อยู่แล้วว่าเรากินอาหารก็เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อร่างกาย แต่เราก็ยังอยากกินอาหารที่มีราคาแพง เพราะมันทำให้เรารู้สึกดูดี เด็กที่รู้อยู่แล้วว่าจะต้องอ่านหนังสือ เพื่อที่จะได้สอบได้คะแนนดีๆ แต่ก็ยังไม่อ่าน สนใจแต่จะออกไปเล่น เล่นเกมส์ ผู้หญิงที่ชื่นชอบกระเป๋าแบรนด์เนม หรือ วัยรุ่นที่ชอบซื้อโทรศัพท์ที่แพงเกินความจำเป็น แต่มีคุณค่าทางจิตใจ เพื่อให้ตัวเองดูดีในสังคม ซึ่งจะเห็นว่าหลายครั้งที่มนุษย์จะใช้ อารมณ์และความรู้สึกเป็นตัวตัดสินใจมากกว่าเหตุผล

  โพสเมื่อ วันที่24 มิถุนายน 2013

 • การตลาดธุรกิจเครือข่าย
  การตลาดธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจส่วนตัว เป็นความใฝ่ฝันของใครหลายๆคน เพราะความเข้าใจของเรานั้น การทำธุรกิจถ้าหากเราสามารถอยู่รอดในธุรกิจนั้นๆได้ ก็หมายความว่าคุณจะสามารถมีเงิน มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนใครๆก็อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวกันทั้งนั้น แต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ที่คุณจะสามารถพบเห็นได้ในธุรกิจทุกธุรกิจ ว่าธุรกิจใดที่มีกำไร ธุรกิจใดที่อยู่ในเทรนที่กำลังเป็นที่นิยม ก็มักจะมีคู่แข่งกระโดดเข้ามาร่วมวงเพื่อขอแบ่งเค้กอันหอมหวาน ซึ่งคุณจะสามารถเห็นได้จากบริษัทเปิดใหม่ต่างๆมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้วบริษัทไหนล่ะที่จะเข้าวินสามารถแชร์ส่วนแบ่งการตลาดไปได้มากที่สุด ดังนั้นในแต่ละบริษัทจึงงัดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากที่สุด ผมจะขอยกตัวอย่างการทำการตลาดของคุณตัน ที่เมื่อก่อน เราจะรู้จัก คุณตันในนาม “คุณตัน โออิชิ” แต่ปัจจุบัน เราจะนึกถึงคุณตัน ในนาม “คุณตัน อิชิตัน” แล้วทำไมเราถึงนึกถึงคุณตัน

  โพสเมื่อ วันที่21 มิถุนายน 2013

 • เตรียมความพร้อมก่อนทำธุรกิจเครือข่าย
  เตรียมความพร้อมก่อนทำธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจ Business คือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการโดยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประโยชน์หรือกำไรจากการกระทำกิจกรรมนั้นๆ จากหลักการในการทำธุรกิจจะต้องมีการซื้อขายหรือบริการต่างๆ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาจะมีรูปแบบทางธุรกิจต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง และธุรกิจที่ให้บริการต่างๆมากมาย ซึ่งกิจกรรมทางการค้าของธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตนั้น มีการแข่งขันไม่สูงมาก เพียงแค่เปิดหน้าร้านแล้วมีสินค้าหรือบริการตามที่ลูกค้าต้องการและเมื่อลูกค้าพิจารณาแล้วว่าสมควรหรือพึงพอใจในสินค้าก็จะเข้าไปซื้อเองโดยที่ไม่ต้องทำการตลาดหรือโฆษณากันมากมาย ทำให้คนในช่วงยุคนั้นสามารถตั้งตัวกันได้อย่างมากมาย แต่เมื่อเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสาร รวมไปถึงธุรกิจการค้าที่มีการเปิดแบบเสรี ที่ประเทศต่างชาติสามารถเข้าไปลงทุนในประเทศต่างๆได้ จึงมีบริษัทยักษ์ใหญ่เริ่มเข้ามาลงทุนในประเทศ ผมจะขอยกตัวอย่างธุรกิจค้าปลีกที่มีสินค้าเป็นพวก อุปโภคและบริโภคที่มีขายในประเทศไทย เพราะจะสามารถเห็นตัวอย่างๆได้อย่างชัดเจน  เช่น ห้างโลตัส แมคโคร คาร์ฟูร์

  โพสเมื่อ วันที่18 มิถุนายน 2013