Giffarine กิฟฟารีน

  โพสเมื่อ: วันจันทร์ 1 กรกฎาคม 2013 (เข้าดู 1,429 views)

Giffarine กิฟฟารีน

giffarine-กิฟฟารีน

giffarine-กิฟฟารีน

ขายตรง ธุรกิจขายตรง บริษัทขายตรง Giffarine

 • Giffarine  ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี 2539 หรือกว่า 15 ปี ที่ใช้แผนธุรกิจแบบ MLM
 • ในปี 2554 Giffarineมียอดขายประมาณ 5,300 ล้านบาท (อ้างอิงจากหนังสือ Leader Time ฉบับ 134 เดือนมกราคม 2555)
 • ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
 • เข้าร่วมธุรกิจได้ด้วยการสมัครสมาชิกครั้งเดียว 180 บาท ตลอดชีพ
 • เมื่อเป็นสมาชิก จะสามารถซื้อสินค้าได้ ในราคาสมาชิก ซึ่งลด 25% จากราคาปกติ

ประวัติ กิฟฟารีน

มีนาคม 2539 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่นของคณะแพทย์และเภสัชกรที่ร่วมกันพัฒนา ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย ผ่านการรับรองที่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยปณิธานยึดมั่นในความจริงใจ และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอันเต็มเปี่ยมผ่านบทพิสูจน์แห่งความสำเร็จ อย่างเป็นรูปธรรมดังนี้…

๐ มียอดธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีแรก 360  ล้านบาท  จนถึงปัจจุบันมีผลประกอบการรวมกัน 45,488,000,000 บาท นับเป็นบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจเครือข่ายของคนไทยที่มียอดจำหน่ายสูงสุด และเป็นบริษัทคนไทยหนึ่งเดียวในโลก ที่ติดอันดับที่ 77 ใน Top 100 ของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)

๐ มีสมาชิกนักธุรกิจและผู้บริโภครวมกันกว่า 6,200,100 รหัส โดย มีระบบการคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่าย ไม่ต้องต่ออายุสมาชิกภาพตลอดชีพ และไม่มีการตัดใครออกจากเครือข่ายที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจรรยาบรรณของบริษัท

๐ ปัจจุบันมีพนักงานรวมกว่า 1,400 คนทั้งในส่วนสำนักงาน โรงงาน และศูนย์ธุรกิจกว่า 112 แห่งทั่วประเทศ

๐ มีทรัพย์สินโดยรวมมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท ในรูปเงินฝากธนาคาร อาคาร ที่ดิน ศูนย์ธุรกิจ  และโรงงานผลิตเป็นของตนเอง

๐ ให้ผลตอบแทนคืนกลับสู่นักธุรกิจกิฟฟารีนสูงที่สุดในประเทศไทย จากยอดจำหน่ายรวมถึงปัจจุบันกว่า 48,488,000,000 บาท โดยมอบรายได้แก่นักธุรกิจกิฟฟารีนไปแล้วกว่า 20,700,000,000 บาท

๐ ได้รับการจดทะเบียนบริษัทขายตรงอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

๐ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทย (TDSA) ซึ่งสังกัดสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)

๐ ขยายตลาดสู่ต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ใบอนุญาตแก่ผู้สนใจลงทุนชาวต่างประเทศ (Giffarine Business Licence) เช่น สหภาพพม่า มาเลเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา และอื่นๆ ในอนาคต

๐ มีนโยบายเชิงรุกด้านการตลาดต่างประเทศ โดยส่งออกสินค้าไปยังกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เช่น เกาหลี ออสเตรเลีย เยอรมนี สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุ่น เป็นต้น

แผนการตลาดของ กิฟฟารีน

Giffarine ใช้แผนการจ่ายค่าตอบแทนแบบ Stair Step – Break Away นั่นคือ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวน Frontline ที่ติดตัว

Giffarine คำนวณค่าตอบแทนเป็นรายเดือน มีการตัดยอดแต่ละเดือน ทุกวันสิ้นเดือน และมีการจ่ายค่าตอบแทนสุทธิจากภาษีเงินได้ (Giffarineชำระภาษีเงินได้จากโบนัสให้กับสมาชิกทุนคน) ทุกวันที่ 13 ของเดือนถัดไป

แผนการตลาดของGiffarine กำหนดให้ตำแหน่งในธุรกิจ ขึ้นแล้วไม่มีการลดตำแหน่ง ไม่มีการผลักภาระไปให้กับ Downline (DL) และแต้มของยอดธุรกิจGiffarine 1PV = 1 บาท

โดยรายได้จากแผนการตลาดของ กิฟฟารีน  มี 7 ทาง คือ

 • การ ขายปลีกสินค้า: เราจะได้รับส่วนต่าง 25% จากการที่เราซื้อสินค้าในราคาสมาชิก และนำไปขาย ในราคาปกติ (รายได้นี้เป็น Active Income ข้อเดียว)
 • โบนัสแตกต่าง 10-25%: เราจะได้รับโบนัสแตกต่าง ในกรณีที่เราอยู่ในระดับโบนัสแตกต่างที่สูงกว่า DL ของเรา เช่น ถ้าเรามีระดับโบนัสแตกต่างอยู่ที่ 25%  ส่วน DL ของเรา ชื่อ นาย A มีระดับโบนัสแตกต่างอยู่ที่ 10%  เราก็จะได้รับโบนัสแตกต่าง 15% จากยอดซื้อของ นาย A โดยGiffarineจะเรียกคนที่มีระดับโบนัสแตกต่างอยู่ที่ 25% ว่า Goldstar (GS)

ยอดธุรกิจ (PV)

ส่วนลด

1,500

10%

9,000

15%

45,000

25%

 • โบนัส ทีม Goldstar ลูก 4-10%: เมื่อเราช่วยให้ DL ของเราเป็น GS (ซึ่งเราเรียกว่าการ Break Away) เราจะได้รับ “โบนัสทีม Goldstar ลูก 4-10%” จากยอดธุรกิจของ DL และเราจะไม่นำยอดธุรกิจของ DL มานับรวมกับยอดธุรกิจของเราในการคำนวณ “โบนัสแตกต่าง 10-25%”  เช่น ถ้าเรามียอดธุรกิจ 60,000 PV แต่เรามียอดธุรกิจจากนาย B 45,000 PV เราจะได้รับ ส่วนลดผู้นำ 4-10% จาก 45,000 PV และเรามียอดธุรกิจส่วนที่เหลือ 15,000 PV เราก็จะนำไปคำนวณ “โบนัสแตกต่าง 10-25%” ต่อไป
 • โบนัสทีม Goldstar หลาน 2-6%: เมื่อเราช่วยให้ DL ของเราที่เป็น GS คนใดคนหนึ่ง ช่วยให้ DL ของเค้า (ซึ่งเป็น DL ชั้นหลานของเรา) เป็น GS เราจะได้รับ “โบนัสทีม Goldstar หลาน 2-6%” จากยอดธุรกิจของ DL ชั้นหลาน  และเราจะไม่นำยอดธุรกิจของ DL ชั้นหลาน มานับรวมกับยอดธุรกิจของ DL ชั้นลูกในการคำนวณ “โบนัสทีม Goldstar ลูก 4-10%”  เช่น ถ้า DL ของเราที่เป็น GS มียอดธุรกิจ 80,000 PV แต่ DL ชั้นหลานของเราที่เป็น GS มียอด 45,000 PV เราจะได้รับ โบนัสทีม Goldstar หลาน 2-6% จาก 45,000 PV และยอดธุรกิจส่วนที่เหลือของ DL ของเรา 35,000 PV เราก็จะนำไปคำนวณ “โบนัสทีม Goldstar ลูก 4-10%” ต่อไป
 • โบนัส ทีม Paradise ลูก 0.50-1%: เมื่อเราช่วย DL ชั้นลูกของเราเป็น GS ได้ 20 คน เราจะได้เลื่อนเป็นตำแหน่ง Paradise (PD) ซึ่งเราจะได้รับ “โบนัสทีม Paradise ลูก 0.50-1%” ของยอดธุรกิจทั้งหมดของเรา (แต่ไม่รวมยอดธุรกิจของ DL ของเราที่อยู่ตำแหน่ง PD)
 • โบนัสทีม Paradise หลาน 0.25-0.50%: เมื่อเราช่วย DL ของเราเป็น PD เราจะได้รับ “โบนัสทีม Paradise หลาน 0.25-0.50%” ของยอดธุรกิจทั้งหมดของ DL ของเราที่เป็น PD (แต่ไม่รวมยอดธุรกิจของ DL ชั้นหลานของเราที่อยู่ตำแหน่ง PD)
 • ราย ได้อื่น: เงินโบนัสแต้มสะสมประจำเดือน โบนัสประจำตำแหน่ง 3,000-60,000 บาท และเงินเดือนประจำตำแหน่ง 5,000-100,000 บาท เมื่อเรามีตำแหน่ง PD ขึ้นไป

สินค้าเด่นของ กิฟฟารีน

Giffarineมีสินค้าสำคัญ 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว House & Body Care และสินค้าประเภทอื่นๆ

 • อาหารเสริม: มิลค์แคลซีน (Milkcalcine) น้ำทับทิม และ ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตา LzVit
 • ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว: Repairy Treatment และชุดเครื่องสำอางค์ Crystaline
 • House & Body Care: ยาสีฟัน Bio Herbal น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ และผงซักฟอก Bright
 • สินค้าประเภทอื่นๆ: อาหาร และเครื่องดื่ม

จุดเด่นของ Giffarine

 • บริษัทมีประวัติยาวนาน มีความน่าเชื่อถือสูง
 • สินค้ามีหลายกลุ่ม และราคาไม่แพง บริษัทมีโรงงานของตัวเอง สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าได้ดี
 • เป็นบริษัทเดียวที่จ่ายภาษีเงินได้จากเงินโบนัสให้กับสมาชิก
 • การขึ้นตำแหน่งในธุรกิจ ขึ้นแล้วไม่มีการลดตำแหน่ง ไม่มีการผลักภาระไปให้กับ DL
 • เริ่มต้นธุรกิจได้ง่าย และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคได้ไม่ยาก เพราะสินค้าราคาไม่สูง

เรื่องที่น่าสนใจ
 • Neolife นีโอไลฟ์
  Neolife นีโอไลฟ์ ขายตรง ธุรกิจขายตรง บริษัทขายตรง นีโอไลฟ์ นีโอไลฟ์

 • Nu Skin นูสกิน
  Nu Skin นูสกิน ขายตรง ธุรกิจขายตรง บริษัทขายตรง Nuskin

 • Unicity ยูนิซิตี้
  Unicity ยูนิซิตี้ ขายตรง ธุรกิจขายตรง บริษัทขายตรง Unicity  Unicity

 • Aviance อาวียองซ์
  Aviance อาวียองซ์ ขายตรง ธุรกิจขายตรง บริษัทขายตรง Aviance Aviance เป็นบริษัทในเครือยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

You must be logged in to post a comment.

บทความล่าสุด
5 อันดับ HOT